Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

Μητρ.Ναυπάκτου π. Ιεροθέου, Η «εικαζομένη συναίνεση»

αναδ. ΟΟΔΕ

Οι μεταμοσχεύσεις είναι μιά σύγχρονη τακτική πού προωθείται από τό Κράτος καί από τούς ειδικούς ιατρούς γιά νά αντικατασταθούν διάφορα προβληματικά όργανα τού ανθρωπίνου σώματος, προκειμένου νά επιβιώση ο άνθρωπος περισσότερο χρόνο πάνω στήν γή.
Η Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ως πρός τίς μεταμοσχεύσεις από φερομένους ως νεκρούς δότες, έθεσε τρείς απαραίτητες προϋποθέσεις, ήτοι τήν πιστοποίηση τού θανάτου, τήν ελεύθερη συγκατάθεση τών δοτών ή τών συγγενών καί τήν μή εμπορευματοποίηση τών μοσχευμάτων. Βέβαια καί οι τρείς αυτές προϋποθέσεις στήν πράξη υπονομεύονται, αφού υπάρχει μεγάλος προβληματισμός γιά τήν ταύτιση τού εγκεφαλικού θανάτου μέ τόν βιολογικό θάνατο, γιά τόν όλο καί περισσότερο περιορισμό τής ελευθερίας τών δοτών καί γιά διάφορες άλλες πρακτικές, όπως τά μεγάλα χρηματικά ποσά πού απαιτούνται γιά τίς μεταμοσχεύσεις, οπότε οι «έχοντες καί κατέχοντες» ωφελούνται κυρίως από τίς μεταμοσχεύσεις.
Πάντως, όταν γιά τήν λήψη τών οργάνων τού ανθρωπίνου σώματος ετέθη ως κριτήριο ο βιολογικός θάνατος πού τόν συνέδεσαν μέ τήν νέκρωση τού εγκεφαλικού στελέχους, ήταν επόμενο νά εγερθούν πολλά ερωτήματα γιά τό μυστήριο τού θανάτου, από πλευράς ψυχολογικής, φιλοσοφικής καί κυρίως θεολογικής. Η επιστήμη δέν μπορεί νά επιλύση ζητήματα πού άπτονται άλλων παραμέτρων καί γιά τά οποία ασχολείται η θεολογία, όπως είναι τό μυστήριο τού θανάτου.
Η απροθυμία τών ανθρώπων στήν Ελλάδα νά γίνουν δότες οργάνων, όταν βρεθούν σέ κατάσταση «εγκεφαλικού θανάτου», οδήγησε τό Κράτος νά εξετάση τό ενδεχόμενο νά προβή στήν θέσπιση τής λεγόμενης «εικαζομένης συναίνεσης», πού παραβιάζει τήν ελευθερία τού ανθρώπου.
Σέ νομοσχέδιο πού ετοιμάζεται περιλαμβάνεται καί τό άρθρο: «Κάθε πολίτης θεωρείται δυνητικός δότης ιστών ή οργάνων, σύμφωνα μέ τούς όρους τής κειμένης νομοθεσίας, εκτός εάν έχει δηλώσει ο ίδιος ή οι ασκούντες τήν επιμέλειά του ή οι νόμιμοι συμπαραστάτες του τήν σχετική άρνησή του».
Αυτό μέ απλά λόγια σημαίνει ότι εάν ένας πολίτης ή εκείνοι πού ασκούν τήν επιμέλεια ενός ανηλίκου δέν έχουν δηλώσει ότι δέν επιθυμούν νά γίνουν δότες οργάνων, τότε αυτός θεωρείται ότι συναινεί, εάν βρεθή στήν κατάσταση τού «εγκεφαλικά νεκρού» καί έτσι μπορούν οι ιατροί τών μεταμοσχευτικών ομάδων νά λαμβάνουν τά όργανα καί στήν συνέχεια νά τόν αποσωληνώνουν, οπότε επέρχεται ο θάνατος.
Μέ τήν εισαγωγή τέτοιου νόμου υπονομεύεται πλήρως η ελευθερία τού ανθρώπου. Άν αυτή η «εικαζομένη συναίνεση» εφαρμοσθή καί σέ άλλα θέματα, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι θά ζήσουμε σέ μιά κοινωνία ανευλευθερίας καί υποδούλωσης τού ανθρώπου. Όποιος δέν έχει εκφρασθή αρνητικά γιά κάτι δημοσίως, θά σημαίνη ότι συγκατατίθεται, μέ αποτέλεσμα νά δημιουργούνται πολλά προβλήματα γιά τήν ζωή του καί τήν συμπεριφορά του στήν κοινωνία.
Η «εικαζομένη συναίνεση» βεβαιώνει τήν υποδούλωση τού ανθρώπου σέ ιδεολογίες, συστήματα, ασφαλιστικές εταιρείες, ποικίλες εκμεταλλεύσεις, εγκλήματα καί όλες τίς εκδηλώσεις μιάς απάνθρωπης κοινωνίας. Γι’ αυτό καί δέν μπορούμε νά δεχθούμε τήν πρακτική τής «εικαζομένης συναίνεσης», πού δίδει τό δικαίωμα σέ μερικούς νά λαμβάνουν όργανα από τό ανθρώπινο σώμα, χωρίς τήν συγκατάθεση τού ανθρώπου, πρίν εξέλθη η ψυχή από τό σώμα. Άλλωστε, θεολογικά δέν μπορούμε νά αποδεχθούμε ύπαρξη ζωής στόν άνθρωπο, έστω καί υποτυπώδους, χωρίς ψυχή.


4 σχόλια:

Μόσχος Λαγκουβάρδος είπε...

Ακόμα κι αν υπάρχει "συναίνεση"
πώς είναι βέβαιο ότι είναι έγκυρη και ότι υφίσταται κατά τον κρίσιμο χρόνο και δεν έχει ανακληθεί;
Συγγραφείς πριν από πενήντα και εκατό χρόνια έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου, ότι θα καταλάβουν την εξουσία άνθρωποι άρρωστοι, που θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα στην αυτοκτονία (Tomas Eliot,Ρομαίν Ρολλάν κ.α.).
Μόσχος Λαγκουβάρδος

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ-gvardavas είπε...

Κύριε Λαγκουβάρδε, σας ευχαριστώ θερμά για το σχόλιο και την παρουσία σας. Συμφωνώ μαζί σας. Όπως εξάλλου παρατηρεί ο Μεσογαίας σε άρθρο του στο "Βήμα":"Συναίνεση που εικάζεται δεν είναι συναίνεση".Σε άλλη μας ανάρτηση είχαμε αναφερθεί στον ζοφερό κόσμο της "βιοπολιτικής" που ήδη έχουμε εισέλθει. Ο γνωστός ιταλός στοχαστής G. Agamben ήδη από το 1995 στο έργο του "Homo sacer" έγραφε: "…ζωή και θάνατος δεν αποτελούν κυριολεκτικώς επιστημονικές έννοιες, αλλά πολιτικές έννοιες, που ως τέτοιες,αποκτούν ένα νόημα μόνο διαμέσου μιας απόφασης..."(μν.έργον,σελ.253).

Μόσχος Λαγκουβάρδος είπε...

Ζητώ συγνώμην γιατί καταχρώμαι του χώρου σας με σκέψεις που ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με το θέμα.Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Αυτό που προσπαθώ να εκφράσω είναι το εξής. Στο Ευαγγέλιο και στα έργα των αγίων Πατέρων δεν παρουσιάζεται τίποτε με τρόπο, που να μην μπορεί κανείς να το υπερβεί.
Εξ αυτού οι άγιοι αποτρέπουν σ΄ εκείνους που είναι άρρωστοι , να γράφουν.
Ο κόσμος εθίζεται με το χειρότερο και δεν αντιδρά, γιατί το χειρότερο γνωστό είναι καλύτερο απ΄ το άγνωστο.
Οι άγιοι όταν γράφουν δεν εθίζουν τον αναγνώστη με το Κακό, γιατί ξέρουν πώς θα το θεραπεύσουν, αλλιώς δεν το γράφουν.
Γράφουν από την εμπειρία τους.
Στηρίζονται στην πραγματικότητα και στο μοναδικό θεμέλιο που είναι o Κύριος Ιησούς.
Εμείς στηριζόμαστε σε γενικές ιδέες και προσπαθούμε να κάνουμε την πραγματικότητα να συμμορφωθεί σ΄ αυτές ακόμα και με τη βία.
Αυτό λέει ο στίχος του Λόρκα,"έχουν στο κρανία τους μια μάταιη αστρονομία της πιστόλας".

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ-gvardavas είπε...

Με τη σειρά μου, σας ευχαριστώ θερμότατα για το εμπεριστατωμένο σχόλιο σας.

Εγγραφή στο ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ μέσω Email

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Οι ενυπόγραφες αναρτήσεις (άρθρα, ομιλίες, κριτικές βιβλίων, επιφυλλίδες, δοκίμια, μελετήματα κλπ) που φιλοξενούνται ή αναδημοσιεύονται στο ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ" εκφράζουν κατά κύριο λόγο τους συγγραφείς τους και όχι απαραίτητα το ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ".

2. Τα σχόλια των αναγνωστών του ιστολογίου "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ" εκφράζουν τους ίδιους προσωπικά και όχι το ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ". Σχόλια άσχετα με το περιεχόμενο των αναρτήσεων δεν θα δημοσιεύονται.

3. Υπάρχουν στο ιστολόγιο μας πολλές προτάσεις (σύνδεσμοι, links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites, blogs κλπ). Το ιστολόγιο μας δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων ή των σχολίων που γίνονται εκεί.

ΣΥΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΕΙΝ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στους 57 αη-Γιώργηδες της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΤΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗ WORDPRESS

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Αρχείο

Αξίζει να διαβάσετε

ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ
Περίπλους στην ορθόδοξη πνευματικότητα

ΑΝΤΙΦΩΝΟ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αχαρνών

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan
台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan: ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ

Ορθόδοξα ιστολόγια

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ

Home of the Greek Bible

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΟΔΕ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ