Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

Ανθολόγιον 285: π. Μιχαήλ Καρδαμάκης (1932-2008)

 

[...] Η Καινή Διαθήκη είναι η ιερατική πράξη του Χριστού, ο οποίος πληγωμένος από έρωτα για τον άνθρωπο αποκαθιστά δια της θυσίας Του την αγαπητική σχέση της ανθρωπότητας με το Θεό. Είναι δηλαδή η έσχατη κένωση της αγάπης, γιατί δεν υπάρχει αγάπη χωρίς σταυρό ή αγάπη που να μην είναι ισχυρή ως το θάνατο και να νικά το θάνατο. [...]

π. Μιχαήλ Καρδαμάκης, Κεφάλαια κατανυκτικά, εκδόσεις Ακρίτας, β' έκδοση, Αθήνα 1995, ISΒΝ: 960-328-033-Χ, σελ. 150 (απόσπασμα)Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

π. Δ. ΜΠΟΚΟΣ, Η ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΘΑ ΜΕ ΣΩΣΕΙ

Τέσσερις ἄνθρωποι κουβαλοῦν στὸ κρεβάτι του ἕναν παράλυτο. Εἶναι συγγενεῖς ἢ φίλοι του. Τὸν πηγαίνουν στὸν Χριστό, ἀλλὰ τὸ πλῆθος εἶναι τόσο πολύ, ποὺ ἀναγκάζονται νὰ ἀνεβοῦν στὴ σκεπὴ τοῦ σπιτιοῦ, νὰ βγάλουν τὰ κεραμίδια καὶ μὲ σχοινιὰ νὰ τὸν κατεβάσουν μπροστὰ στὸν Χριστὸ ποὺ διδάσκει. Ἡ πίστη τῶν συνοδῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀρρώστου, ὑπερπηδᾶ κάθε ἐμπόδιο. Ὁ Χριστὸς τὴ θαυμάζει καὶ θεραπεύει τὸν παραλυτικό, ἀφοῦ θεωρεῖ ἀπολύτως ἀπαραίτητο νὰ τοῦ δώσει πρῶτα ἄφεση ἁμαρτιῶν, ὑπονοώντας εὐθέως ὅτι ἡ ἁμαρτία ἔχει πρωτεύοντα ρόλο στὴν ὅλη πορεία φθορᾶς καὶ ἐκφυλισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου (Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν).

«Ἔχετε πίστιν Θεοῦ», τόνιζε ὁ Χριστός. Ζητοῦσε πάντα τὴν πίστη καὶ ὅπου τὴν εὕρισκε, τὴν ἐπαινοῦσε καὶ τὴν ἐκθείαζε. Οἱ ἀπόστολοι κατάλαβαν κάποτε τὴ μεγάλη της ἀξία καὶ εἶπαν στὸν Χριστό: «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν». Ὁ Χριστὸς τοὺς βεβαίωσε πὼς ἡ πίστη μετακινεῖ ἀκόμα καὶ βουνά. Ὑπερνικάει ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια. «‘‘Ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως’’, μπορεῖτε νὰ πεῖτε σ’ αὐτὸ τὸ βουνό, σήκω καὶ πέσε στὴ θάλασσα, καὶ θὰ γίνει. Ἀρκεῖ νὰ μὴν ὑπάρχει δισταγμὸς ἀμφιβολίας καὶ ἀπιστίας». Ἡ πίστη εἶναι βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀνόρθωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ἐξυγίανση θὰ στηριχτεῖ πάνω στὴ ραχοκοκκαλιὰ τῆς πίστης. «Εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι» (Λουκ. 17, 5. Ματθ. 17, 20. 21, 21. Μάρκ. 11, 22-23. 9, 23).

Ἐξ ἴσου ριζοσπαστικὰ ἀποφαίνεται καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Φανερώθηκε, λέει, ἕνας τρόπος δικαίωσης, σωτηρίας, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ προφητεύεται ἀπὸ τοὺς προφῆτες καὶ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ. Πῶς γίνεται ἡ δικαίωση αὐτή; «Διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας». Χάρη στὴν ἀπολυτρωτικὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ, ὁ Θεὸς δικαιώνει δωρεάν, χωρὶς καμμιὰ ἐξαίρεση, «τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ». Κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἔχει μέσα του ὡς κινητήρια δύναμη τὴν πίστη στὸν Χριστό. Ἡ σωτηρία πλέον εἶναι πολὺ κοντά μας. «Ἐγγύς σου τὸ ρῆμά ἐστιν». Εἶναι κοντά σου ὁ λόγος, κοντὰ στὸ στόμα καὶ στὴν καρδιά σου. Ποιὸς λόγος; «Τὸ ρῆμα τῆς πίστεως», δηλαδὴ ὁ λόγος ποὺ πρέπει νὰ πιστέψεις: (α) Ἂν ὁμολογήσεις μὲ τὸ στόμα σου «Κύριον Ἰησοῦν», ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ (ἕνας καὶ μοναδικός) Κύριος, καὶ (β) ἂν πιστέψεις στὴν καρδιά σου ὅτι ὁ Θεὸς τὸν ἀνέστησε «ἐκ νεκρῶν», θὰ σωθεῖς. Μὲ τὴν καρδιά του πιστεύει κανεὶς καὶ δικαιώνεται, μὲ τὸ στόμα του ὁμολογεῖ τὴν πίστη του αὐτὴ καὶ σώζεται. Γι’ αὐτὸ λέγει ἡ Γραφή: Ὅποιος πιστεύει σ΄αὐτὸν «οὐ καταισχυνθήσεται» (Ρωμ. 3, 21-26. 10, 8-11).

Μόνο μὲ τὸ ἐφόδιο τῆς πίστης μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ διαπλεύσει τὸ πολυκύμαντο τοῦ βίου του πέλαγος. Καὶ ἐπὶ πλέον νὰ πορευθεῖ «ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου» χωρὶς φόβο κανένα. Τὴν πίστη αὐτὴ ἔχουν ἀνάγκη ἰδιαίτερα οἱ νέοι ἄνθρωποι, ποὺ μὲ ζωντάνια, ἐλπίδα καὶ ἐνθουσιασμὸ στέκονται μπροστὰ στὴ ζωή, «γεμάτοι ἰδέες, ὄνειρα καὶ στόχους. Τί θὰ παραλάβουν ἀπὸ μᾶς ποὺ θὰ τοὺς καταστήσει ἱκανοὺς νὰ γίνουν οἱ ἡγέτες τοῦ μέλλοντος; Τὸ σημαντικότερο ποὺ μποροῦμε νὰ τοὺς προσφέρουμε εἶναι ἡ πίστη. Καὶ ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ νὰ τοὺς τὴ μεταλαμπαδεύσουμε εἶναι νὰ τοὺς ἀγαπᾶμε, νὰ τοὺς σεβόμαστε καί, τὸ σπουδαιότερο, νὰ τοὺς δείχνουμε τὴν ἀλήθεια τῆς πίστης μας μὲ τὰ ἔργα μας» (Γέροντας Τρύφωνας τοῦ Βάσον, Μικρὰ Ἑωθινά, σ. 70).


φωτογραφήματα 375

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Οι ενυπόγραφες αναρτήσεις (άρθρα, ομιλίες, κριτικές βιβλίων, επιφυλλίδες, δοκίμια, μελετήματα κλπ) που φιλοξενούνται ή αναδημοσιεύονται στο ιστολόγιο «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ» εκφράζουν κατά κύριο λόγο τους συγγραφείς τους και όχι απαραίτητα το ιστολόγιο «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ».

2. Τα σχόλια των αναγνωστών του ιστολογίου «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ» εκφράζουν τους ίδιους προσωπικά και όχι το ιστολόγιο «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ». Σχόλια άσχετα με το περιεχόμενο των αναρτήσεων δεν θα δημοσιεύονται.

3. Υπάρχουν στο ιστολόγιο μας πολλές προτάσεις (σύνδεσμοι, links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Το ιστολόγιο μας δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων ή των σχολίων που γίνονται εκεί.

Αρχείο

Φίλοι κι αδελφοί

Παναγία Οδηγήτρια του Balamand (Λίβανος)

Παναγία Οδηγήτρια του Balamand (Λίβανος)

ΣΥΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΕΙΝ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στους 57 αη-Γιώργηδες της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζεται...

Τοῦτο σᾶς λέγω πάλιν καὶ σᾶς παραγγέλλω: κἂν ὁ οὐρανὸς νὰ κατέβη κάτω κἂν ἡ γῆ νὰ ἀνέβη ἀπάνω κἂν ὅλος ὁ κόσμος νὰ χαλάση καθὼς μέλλει νὰ χαλάση σήμερον αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλη τί ἔχει νὰ κάμη ὁ Θεός. Τὸ κορμὶ ἂς σᾶς τὸ καύσουν, ἂς σᾶς τὸ τηγανίσουν, τὰ πράγματά σας ἂς σᾶς τὰ πάρουν, μὴ σᾶς μέλη, δῶστε τα, δὲν εἶναι ἐδικά σας. Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζεται. Ἐτοῦτα τὰ δύο ὅλος κόσμος νὰ πέση, δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρη, ἔξω ἂν τύχη καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δύο νὰ τὰ φυλάγετε νὰ μὴν τύχη καὶ τὰ χάσετε.

Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός, Διδαχὴ Γ' (ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἰωάννη Β. Μενούνου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχὲς καὶ Βιογραφία, ἐκδόσεις Ἀκρίτας, ζ' ἔκδοση, Ἀθήνα 2004, σελ.154)

Επισκέπτες από 17/9/2009

Free counters!

ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Περί θεολογίας

Περί θεολόγων και Θρησκευτικών

ΘΕΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Θ. Ι. ΡΗΓΙΝΙΩΤΗ «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΑΘΕΟ»

Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, ΠΕΡΙ "ΕΙΔΙΚΩΝ"

Τοῦτο εἶναι τὸ δρᾶμα τῆς ἐποχῆς μας: ὅτι ἡ πρόοδος της δὲν βρίσκεται στὰ χέρια τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ τῶν εἰδικῶν, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι πνευματικοὶ ἄνθρωποι.

Κωνσταντίνος Τσάτσος, Ἀφορισμοὶ καὶ διαλογισμοί, τέταρτη σειρά, εκδ. Βιβλ. τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 1972, σελ. 92.

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μετεωρίτικη Βιβλιοθήκη

ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΟΠΟΣ

Αξίζει να διαβάσετε

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ