Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Πασχαλινό μήνυμα 2012 Αρχιεπισκόπου Αμερικής π. Δημητρίου (video)http://www.youtube.com/watch?v=7HKGWormSgY&feature=plcp&context=C4d648a6VDvjVQa1PpcFMwiaD18Yuvv8jm4VaCFSKjdIEl0vfd-9M%3D

Πηγή: ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για το Αγιον Πάσχα


14 Απριλίου 2012
Ἀρ. Πρωτοκόλλου: 36/12


15 Ἀπριλίου 2012
Ἅγιον Πάσχα
Ἡ Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν

Δεῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματος,
τῆς θείας εὐφροσύνης, ἐν τῇ εὐσήμῳ ἡμέρᾳ
τῆς ἐγέρσεως, βασιλείας τε Χριστοῦ κοινω-
νήσωμεν, ὑμνοῦντες Αὐτόν, ὡς Θεόν εἰς
τούς αἰῶνας.

Ὕμνος τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Πάσχα


Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.


Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,
Χριστός Ἀνέστη!
Καθώς συγκεντρωνόμεθα γιά νά γιορτάσουμε αὐτή τήν μεγάλη Ἑορτή Ἑορτῶν ζοῦμε τήν ὑπέρτατη χαρά τοῦ Ἁγίου Πάσχα καί προσφέρουμε δοξολογία στόν Θεό γιά τήν ἀπέραντη χάρη Του καί τό θρίαμβο τοῦ Λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπί τῶν δυνάμεων τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Σέ μιά θαυμάσια φανέρωση τῆς ἀκατανίκητης  δυνάμεώς Του, ὁ Ἀναστάς Κύριός μας θριάμβευσε ἐπί ὅλων ἐκείνων πού διαφθείρουν καί καταστρέφουν τήν ἀνθρώπινη ὑπόστασή μας. Μέσα ἀπό τήν εὐσπλαγχνική θυσία Του καί τήν Ἁγία Ἀνάσταση, μᾶς συμφιλίωσε μέ τόν Δημιουργό μας. Θανάτῳ θάνατον πατήσας καί διαλύοντας τό σκότος τοῦ κακοῦ μέ τό φῶς τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, μᾶς ὁδηγεῖ στή σωτηρία καί τήν αἰώνια κοινωνία μέ τόν Θεό.
Τήν ἡμέρα αὐτή πού ἑορτάζουμε τό Ἁγιο Πάσχα δεχόμεθα πλῆθος εὐλογιῶν. Καλούμεθα μέσα ἀπό τόν ὑμνολογικό κανόνα τῆς ἑορτῆς νά  κοινωνήσουμε τοῦ καινοῦ τῆς Ἀμπέλου γεννήματος τῆς θείας εὐφροσύνης καί τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ἐπιβεβαιώνει ὅτι Ἐκεῖνος, ὡς Ἀληθινή Ἄμπελος, εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς. Σ’ Ἐκεῖνον ὀφείλουμε τά πάντα καί τώρα μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἕνωση μαζί Του καί στή δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του διά τῆς πίστεως.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἔχει εὐλογήσει ἐπίσης μέ τό φῶς τῆς ἀπολύτου ἀληθείας. Τά δεσμά τῆς ἀπάτης καί τῆς πλάνης ἔχουν ὑπερνικηθεῖ ἀπό τήν ἰσχύ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀληθείας. Ψευδεῖς ἰδεολογίες καί φιλοσοφίες καί πονηρές μηχανορραφίες  ἔχουν ἀπαξιωθεῖ καί διαλυθεῖ ἀπό τή λαμπρότητα τῆς θείας σοφίας. Οἱ ἀπάτες αὐτοῦ τοῦ κόσμου τῆς ἁμαρτίας καί τῆς διαφθορᾶς ἔχουν ἐκτεθεῖ σέ ὅλη τήν κακότητά τους χάρις στόν φωτισμό τοῦ νοῦ μας μέ τήν ἱερή, ἁγία καί αἰώνια ἀλήθεια τήν ὁποία ἀπεκάλυψε ὁ Χριστός.
Αὐτές οἱ εὐλογίες, αὐτός ὁ καρπός τοῦ Πάσχα πού παράγεται στίς ζωές μας καθώς ὁ Ἀναστάς Κύριος εὑρίσκεται ἀνάμεσά μας, δέν προορίζονται μόνο γιά μᾶς. Ἀποτελοῦν μαρτυρία τῆς χάριτος καί τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ μέσῳ τῆς λατρείας μας, καί εἶναι εὐλογίες πού καλούμεθα νά μοιρασθοῦμε μέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Μέσα στή χαρά καί τό φῶς αὐτῆς τῆς ἡμέρας, ἡ καρδιά μας γεμίζει μέ τέτοια ἀγαλλίαση ὥστε νά εἶναι ἀδύνατο νά μή μιλήσουμε γιά πράγματα πού ζήσαμε, εἴδαμε καί ἀκούσαμε. Ἡ στάση στή ζωή μας, οἱ λόγοι, οἱ πράξεις μας, καί ἡ ἀνταπόκρισή μας στίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας φανερώνει μιά πηγή δυνάμεως, ἀγάπης καί εἰρήνης. Ἡ ζωή μας ἀποτελεῖ μαρτυρία τοῦ Πάσχα, ἡ ὁποία καθοδηγεῖ ὅλους τούς γύρω μας σέ συνάντηση μέ τόν Ἀναστάντα καί Λυτρωτή Χριστό.
Σέ αὐτή τήν κλητή καί Ἁγία Ἡμέρα, τήν Ἑορτή τοῦ Μεγάλου καί ἱερωτάτου Πάσχα, εὔχομαι σέ σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας τό πλήρωμα χαρᾶς καί τῶν εὐλογιῶν πού μᾶς προσφέρει ὁ Θεός διά τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἴθε τό πλήρωμα αὐτό τῆς χαρᾶς νά γεμίζῃ τίς καρδιές σας καί εἴθε τό φῶς τῆς χάριτος καί ἀληθείας νά λάμπῃ στή ζωή σας προσφέροντας σέ ὅλους τήν μαρτυρία τῆς   μεταμορφωτικῆς δυνάμεως της Ἀναστάσεως του Χριστοῦ.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγάπη,
† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Εγγραφή στο ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ μέσω Email

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Οι ενυπόγραφες αναρτήσεις (άρθρα, ομιλίες, κριτικές βιβλίων, επιφυλλίδες, δοκίμια, μελετήματα κλπ) που φιλοξενούνται ή αναδημοσιεύονται στο ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ" εκφράζουν κατά κύριο λόγο τους συγγραφείς τους και όχι απαραίτητα το ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ".

2. Τα σχόλια των αναγνωστών του ιστολογίου "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ" εκφράζουν τους ίδιους προσωπικά και όχι το ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ". Σχόλια άσχετα με το περιεχόμενο των αναρτήσεων δεν θα δημοσιεύονται.

3. Υπάρχουν στο ιστολόγιο μας πολλές προτάσεις (σύνδεσμοι, links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites, blogs κλπ). Το ιστολόγιο μας δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων ή των σχολίων που γίνονται εκεί.

ΣΥΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΕΙΝ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στους 57 αη-Γιώργηδες της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΤΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗ WORDPRESS

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Αρχείο

Αξίζει να διαβάσετε

ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ
Περίπλους στην ορθόδοξη πνευματικότητα

ΑΝΤΙΦΩΝΟ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αχαρνών

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan
台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan: ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ

Ορθόδοξα ιστολόγια

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ

Home of the Greek Bible

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΟΔΕ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ